1
Na szczyt

Dochodzenie odszkodowań

 

Dochodzimy odszkodowań. 
Ustalamy okoliczności wypadku, oszacowujemy wysokość szkody, zgłaszamy roszczenia osobie odpowiedzialnej za szkodę lub jej ubezpieczycielowi, a następnie zabiegamy o uzyskanie pełnego pokrycia poniesionej szkody. 

Dochodzimy odszkodowań z tytułu m.in.:

Korzyści ze współpracy z nami:

Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat naszej usługi, skontaktuj się z nami (+48) 58 555 74 89 lub office@recover.pl.