1
Na szczyt

KontaktRECOVER sp. z o.o.
ul. 3 Maja 46, 81-743 Sopot, Polska
tel. (+48) 58 555 74 94

e-mail: office@recover.pl

NIP 585-13-91-865
REGON 192774787
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000127644kapitał zakładowy: 50 000 zł